AI Act: Danske Virksomheders Guide til Ansvarlig Kunstig Intelligens

Kunstig intelligens (AI) udvikler sig med en hidtil uset hastighed og har potentiale til at transformere både erhvervslivet og samfundet. For at regulere og vejlede brugen af AI har EU introduceret AI Act, en lovgivning, der sætter rammerne for ansvarlig og etisk anvendelse af kunstig intelligens. I denne artikel vil vi udforske, hvordan danske virksomheder bør forholde sig til AI Act og hvordan erfarne AI-konsulenter kan assistere i denne overgang.

Hvad er AI Act?

AI Act, officielt kendt som “Forordning om Kunstig Intelligens,” er en EU-lovgivning, der sigter mod at skabe en retfærdig, sikker og ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens inden for EU-medlemslandene. Forordningen identificerer forskellige kategorier af AI-systemer og fastsætter klare retningslinjer og forpligtelser for at minimere risici og sikre gennemsigtighed.

Danske Virksomheders Ansvar under AI Act:

1. Kategorisering af AI-systemer:
Danske virksomheder skal forstå, hvordan deres AI-systemer klassificeres under AI Act, som f.eks. “Forbudte AI-praksisser,” “Højrisiko-AI” og “Lavrisiko-AI.” Dette vil afgøre det nødvendige niveau af overholdelse og rapportering.
2. Datasikkerhed og Gennemsigtighed:
Virksomheder skal prioritere datasikkerhed og sikre gennemsigtighed i deres AI-algoritmer. AI Act kræver, at beslutningsgrundlaget for visse systemer er let forståeligt, og brugerne informeres om, at de interagerer med en AI.
3. Overholdelse af Højrisiko-Krav:
Højrisiko-AI, der anvendes inden for specifikke sektorer som sundhedspleje, transport og retsvæsen, er underlagt strengere krav. Virksomheder skal udvikle og implementere risikostyringsprocesser samt sikre dokumentation og efterlevelse af standarder.
4. Samarbejde med Tilsynsmyndigheder:
Virksomheder skal være villige til at samarbejde med tilsynsmyndigheder og give adgang til dokumentation, der støtter overholdelsen af AI Act. Dette bidrager til at opretholde et højt niveau af tillid og gennemsigtighed i brugen af AI.

Hvordan Kan Vi Assistere:

1. Overvågning og Evaluering af AI-Systemer:
KI-Konsulenter kan hjælpe med at etablere overvågningsprocesser, der kontinuerligt evaluerer AI-systemers overholdelse af AI Act og rapporterer eventuelle overtrædelser.
2. Udvikling af Etiske Retningslinjer:
At udvikle etiske retningslinjer og politikker, der er i overensstemmelse med AI Act, er afgørende. AI-konsulenter kan hjælpe med at formulere etisk rammer og standarder for virksomhedens AI-brug.
3. Implementering af Sikkerhedsforanstaltninger:
AI-konsulenter kan støtte implementeringen af sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data og sikre, at AI-systemer opfylder kravene til datasikkerhed i AI Act.
4. Risikostyring og Rapportering:
Ved at implementere robuste risikostyringsprocesser og udarbejde nøjagtige rapporter kan AI-konsulenter hjælpe virksomheder med at opfylde kravene for højrisiko-AI ifølge AI Act.

Afsluttende Tanker

AI Act repræsenterer en vigtig milepæl i reguleringen af kunstig intelligens og skaber en ramme for ansvarlig brug. Danske virksomheder har en afgørende rolle i at tilpasse sig disse standarder og sikre, at deres anvendelse af AI er etisk og lovlig. Med støtte fra erfarne AI-konsulenter kan virksomheder navigere gennem overholdelsesprocessen og maksimere fordelene ved AI på en ansvarlig måde.

Kontakt vores erfarne AI Konsulenter i dag for at udforske, hvordan kan vi støtte din virksomhed i overensstemmelse med AI Act.

Scroll to Top